Naturálie

Výdaj naturálií prebieha v mesiacoch september a október.

Momentálne je ukončené vydávanie naturálií za rok 2018. 

Je však možné dohodnúť si telefonicky individuálny výber naturálií.