Aktuality

Oznámenie bankového účtu IBAN

Číslo účtu IBAN je možné oznámiť

1. kontaktným formulárom, ktorý nájdete nižšie, 

2. SMSkou na číslo 0903 617 754 

3. emailom na agrospolhonce@outlook.sk

V správe uveďte prosím meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a číslo účtu. Prosíme, neoznamujte nám číslo telefonicky, aby nedošlo pri diktovaní k chybnému zápisu čísla.

Spracovanie týchto osobných údajov nepodlieha podľa § 13 ods. 1 písm. b zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlasu dotknutej osoby, teda prenajímateľa, keďže súvisí s plnením nájomnej zmluvy.

Poučenie o ochrane osobných údajov sa nachádza v časti Dokumenty.


Kontaktný formulár

Žiadame prenajímateľov pôdy, ktorí si neprebrali naturálie, aby nám v prípade, ak si želajú zasielať nájom bankovým prevodom, nasledovne oznámili ich číslo účtu /IBAN/: